You are currently viewing METAdrasi Training on “Child Protection and Protection of Vulnerable Persons” for CCR team

METAdrasi Training on “Child Protection and Protection of Vulnerable Persons” for CCR team

  • Post author:
  • Post category:CCR
This week, the CCR team had the opportunity to benefit from a training course on “Child Protection and Protection of Vulnerable Persons” conducted by our partners from ΜΕΤΑδραση – METAdrasi from Greece. METAdrasi is one of the largest NGOs dealing with the protection and integration of refugees in Greece.
Ms. Eudokia Efcharis Grillaki, METAdrasi trainer, presented us the good practices working in Greece in relation to the protection of unaccompanied and separated children and other vulnerable groups, sharing their experience and expertise both at practical and policy level.
We thank METAdrasi partners for their valuable support!
***
Săptămâna aceasta, echipa CCR a beneficiat de un curs de instruire cu tematica ”Protecția copilului și protecția persoanelor vulnerabile” din partea partenerilor noștri de la organizația ΜΕΤΑδραση – METAdrasi din Grecia. METAdrasi este una dintre cele mai mari ONG care se ocupă de protecția și integrarea refugiaților în Grecia.

Ms. Eudokia Efcharis Grillaki, formatorul METAdrasi ne-a comunicat bunele practici care funcționează în Grecia în legătură cu protecția copiilor neînsoțiți și separați precum și ale altor grupuri vulnerabile, împărtășind experiența și expertiza lor atât la nivel practic, cât și la nivel de politici.

Mulțumim partenerilor METAdrasi pentru suportul prețios!

***
На этой неделе команда ЦМБ участвовала в тренинге на тему “Защита детей и уязвимых лиц”, который был проведен нашими партнерами из METAdrasi из Греции. METAdrasi – одна из крупнейших неправительственных организаций, которая занимается защитой и интеграцией беженцев в Греции.
Г-жа Eudokia Efcharis Grillaki, тренер METAdrasi, ознакомила нас с положительной практикой, применяемой в Греции в отношении защиты несопровождаемых и разлученных детей, а также других уязвимых групп, поделившись своим опытом и знаниями как на практическом, так и на теоретическом уровне.
Благодарим партнеров METAdrasi за ценную поддержку!