You are currently viewing Training session on fundraising for refugee women

Training session on fundraising for refugee women

  • Post author:
  • Post category:CCR
A training course on fundraising was organized Wednesday, December 14th at the CCR premises as part of the UNHCR-Moldova programme.
Mrs. Maria Pîslaraș, fundraising specialist of the Charity Centre for Refugees, organised a seminar addressed to refugee women from Ukraine.
The basic aim of the course was to improve knowledge about the complete fundraising process, as well as informing about tools, strategies, and ways to make fundraising activities more effective. The skills gained during the course could be useful both in raising funds for charitable purposes as well as in starting a business, which will contribute to enhance the self-confidence of refugee women.
***
O sesiune informativă în domeniul strîngerii de fonduri, a fost organizată miercuri, 14 decembrie, la sediul CCR, ca parte a programului UNHCR-Moldova.
Dna Maria Pîslaraș, specialistul în fundraising al Centrului de Caritate pentru Refugiați, a organizat un training despre modalitățile de strângere de fonduri în Moldova fiind destinat #femeilor refugiate din Ucraina.
Scopul de bază al cursului a fost de a îmbunătăți cunoștințele cu privire la procesul complet de fundraising, precum și informarea despre instrumentele, strategiile, și căile necesare pentru a face activitățile de strângere de fonduri mai eficiente. Informația obținută la curs ar putea fi utilă atît pentru colectarea de fonduri în scopuri caritabile, cît și pentru inițierea unei afaceri, ceea ce va contribui la sporirea încrederii în sine a femeilor refugiate.
***
Информационная сессия по вопросам сбору средств в Молдове была организована в среду, 14 декабря, в офисе ЦМБ в рамках программы УВКБ ООН в Молдове.
Г-жа Мария Пыслараш, специалист по фандрайзингу Центра Милосердия для Беженцев, организовала трейнинг для женщин-беженок из Украины.
Основной целью курса было повышение уровня знаний о полном процессе сбора средств, а также информирование об инструментах, стратегиях и способах повысить эффективность привлечения финансирования. Информация, приобретенная на курсе, может быть полезна как для привлечения средств на благотворительность, так и для открытия бизнеса, то что поспособствует повышению уверенности в себе женщин-беженок.