You are currently viewing UNHCR regional Office Representatives visit Blue Dot

UNHCR regional Office Representatives visit Blue Dot

  • Post author:
  • Post category:CCR
On November 29, CCR welcomed representatives of the UNHCR Regional Office, Mr. Jean Leroy, Senior Project Control Officer, Regional Bureau Europe, Switzerland, Mr. Michael Mgonja, Senior Assurance Officer, UNHCR Budapest and Mr. Abdoul Wadood, Project Control Officer UNHCR-Moldova.
Initially the guests, accompanied by the Director of CCR, Mr. Djavid Paknehad, visited the Blue Dot Centre coordinated by CCR, located at the Temporary Accommodation Centre for Asylum Seekers (TAC) of the Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, where our colleagues prepared an overview of the services provided at Blue Dot for asylum seekers living at TAC. Later followed a short visit to CCR office, where, during a discussion with the CCR director, UNHCR representatives learned about the different areas of activity of our organization and about the support provided to Ukrainian refugees as well as to refugees from other countries.
***
Pe data de 29 noiembrie, CCR a primit în vizită reprezentanţi ai Oficiului Regional UNHCR, dl. Jean Leroy, Senior Project Control Officer, Regional Bureau Europa, Elveţia, dl. Michael Mgonja Senior Assurance Officer, UNHCR Budapesta precum şi dl. Abdoul Wadood, Project Control Officer UNHCR-Moldova.
Mai întîi oaspeţii, însoțiți de directorul CCR, dl Djavid Paknehad, au vizitat centrul Blue Dot coordonat de CCR, de la Centrul de Cazare Temporară pentru solicitanți de azil (TAC) al Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, unde colegele noastre au pregătit o prezentare a serviciilor de care beneficiază solicitanții de azil cazați la TAC, oferite la Blue Dot. Ulterior a urmat o scurtă vizită la sediul CCR, unde, în cadrul unei discuţii cu conducătorul CCR, reprezentanţii UNHCR au aflat despre domeniile de activitate a organizaţiei noastre şi despre sprijinul acordat atît refugiaţilor ucraineni căt şi celor din alte ţări.
***
29 ноября ЦМБ встретился с представителями Регионального бюро УВКБ ООН, г-ном Jean Leroy, Senior Project Control Officer, Региональное бюро Европа, Швейцария, г-ном Michael Mgonja Senior Assurance Officer, УВКБ ООН Будапешт и г-ном Abdoul Wadood, Project Control Officer, УВКБ ООН Молдова.
Для начала гости, в сопровождении директора ЦМБ, г-на Джавид Пакнехад, посетили Центр Blue Dot, деятельность которого координируется ЦМБ, расположенный в Центре временного размещения лиц, ищущих убежище, где наши коллеги подготовили для гостей презентацию услуг, которые предоставляются в Blue Dot лицам, ищущих убежище. Затем последовал короткий визит в офис ЦМБ, где, во время беседы с директорам центра, представители УВКБ ООН узнали об областях работы нашей организации и о поддержке, которую ЦМБ оказывает не только беженцам из Украины, но и беженцам из других стран.