You are currently viewing CCR participated at the International Scientific Conference organized by the International Free University of Moldova

CCR participated at the International Scientific Conference organized by the International Free University of Moldova

  • Post author:
  • Post category:CCR
Directorul CCR, dl Djavid Paknehad, împreună cu dna Maria Pîslaraş – specialist pe fundraising și consolidarea capacităților CCR, au participat la Conferința științifică internațională “Istorie, politică și societate în Eurasia post-sovietică în lume”, Secțiunea “Războiul din Ucraina: impactul regional și internațional”, organizată de Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Relații Internaționale, Științe POlitica și Jurnalism, cu participanți din Ucraina, România, Georgia, Azerbaidjan, Polonia Brazilia, India.
Reprezentanții CCR au venit cu o prezentare despre gestionarea crizei refugiaților în Republica Moldova și care este răspunsul Centrului de Caritate pentru Refugiați la provocarile aduse de aceasta criză.
***
The director of CCR, Mr. Djavid Paknehad, together with Mrs. Maria Pîslaraș – fundraising and capacity building specialist at CCR, participated in the international scientific conference “History, politics, and society in post-Soviet Eurasia in the world”, Section “The war in Ukraine: the regional and international impact”, organized by the International Free University of Moldova, Faculty of International Relations, Political Sciences and Journalism, with participants from Ukraine, Romania, Georgia, Azerbaijan, Poland, Brazil, India.
CCR representatives came with a presentation about the management of the refugee crisis in the Republic of Moldova and the response of Charity Centre for Refugees to the challenges brought by this crisis.
***
Директор Центра Милосердия для Беженцев, г-н Джавид Пакнехад вместе с г-жой Марией Пыслараш – специалист по фандрaйзингу ЦМБ, приняли участие в международной научной конференции “История, политика и общество в постсоветской Евразии в мире”, секция “Война в Украине: влияние на международном и региональном уровнях», организованная Международным Независимым Университетом Молдовы ”ULIM”, с участниками из Украины, Румынии, Грузии, Азербайджана, Польши, Бразилии, Индии.
Представители ЦМБ выступили с презентацией об управлении кризисом Беженцев в Республике Молдова и ответ ЦМБ на вызовы, вызванные этим кризисом.