You are currently viewing Focus Group Discussions with refugees living in Transnistria

Focus Group Discussions with refugees living in Transnistria

  • Post author:
  • Post category:CCR
Charity Centre for Refugees held a new group meeting organized at its premises, including 14 refugee women from Ukraine living in Transnistria. The discussion was coordinated by UNHCR representatives Mrs. Kropivka Natalia and Mrs. Sclifos Carolina and members of the CCR team, who created a relaxed and comfortable atmosphere for the participants for an opened and honest discussion.
The main aim of the focus group was to understand in depth what is the level of integration of refugees and children in the Transnistrian area, but also what are the barriers they face in different aspects, in order to make their voice heard by decision makers.
At the end of the meeting the women received books for children in Ukrainian language from UNHCR-Moldova.
***
CCR a organizat în incinta sediului său o nouă ședință de grup, la care au participat 14 femei refugiate din Ucraina care locuiesc în Transnistria. Discuția a fost coordonată de reprezentanții UNHCR, dna Kropivka Natalia și dna Sclifos Carolina și membi ai echipei CCR, care au creat o atmosferă relaxantă și comfortabilă pentru participante, pentru o discuție deschisă și sinceră.
Scopul principal al focus grupului a fost de a înțelege în profunzime care este nivelul de intedrare al refugiatelor și al copiilor în zona Transnistreană, dar și care sunt barierele întîlnite în diferite domenii, pentru a face vocea lor auzită de către factorii de decizie.
La sfîrșitul întîlnirii femeile au primit cărți pentru copii în limba ucraineană, din partea UNHCR-Moldova.
***
Центр Милосердия для Беженцев провел новую коллективную встречу в своем офисе, с 14 женщинами-беженками из Украины, проживающими в Приднестровье. Беседу вели представители УВКБ ООН, Кропивка Наталья и Склифос Каролина и сотрудники ЦМБ, которые создали для участников непринужденную и комфортную атмосферу для ведения откровенного и открытого разговора.
Основной целью фокус-группы было выяснить, каков уровень интеграции беженцев и детей в Приднестровском регионе, а также с какими препятствиями они сталкиваются в различных аспектах, а также чтобы их голос был услышан теми, кто принимают решения.
В конце встречи женщины получили детские книги на украинском языке от УВКБ ООН в Молдове.