You are currently viewing Vizită de evaluare în regiunea transnistreană

Vizită de evaluare în regiunea transnistreană

  • Post author:
  • Post category:CCR
Reprezetanții UNHCR-Moldova, împreună cu Centrul de Caritate pentru Refugiați au efectuat o vizită în orașul Tiraspol, în cadrul întâlnirilor de evaluare participativă, care a adunat un grup de persoane din Sudan, Syria și Afganistan, pentru discuta despre provocări și dificultăți din domeniile social, medicină, educație, angajare în câmpul muncii, cît și alte aspecte ale procesului de integrare ale familiilor de refugiați stabiliți în regiunea de peste Nistru.
CCR continuă să susțină UNHCR-Moldova prin organizare și coordonare pentru a ajunge la un număr cît mai mare de beneficiari din țară.
***
Evaluation visit in the Transnistrian region
UNHCR-Moldova representatives, together with Charity Centre for Refugees, visited the city of Tiraspol, during the participatory evaluation meetings, which gathered a group of people from Sudan, Syria, and Afghanistan, to discuss challenges and difficulties in the social, medical, education, employment fields, and other aspects of the integration process of refugee families settled in the region across the Dniester.
CCR continues to support UNHCR-Moldova through organization and coordination to reach as many beneficiaries as possible in the country.
***
Оценочный визит в приднестровском регионе
Представители УВКБ ООН в Молдове, вместе с Центром Милосердия для Беженцев, посетили город Тирасполь, во время совместных оценочных встреч, на которые собралась группа людей из Судана, Сирии и Афганистана, для обсуждения проблем и трудностей в таких сферах как социальная защита, медицина, образование, трудоустройство и другие аспекты процесса интеграции семей беженцев, расселенных в Приднестровье.
ЦМБ продолжает поддерживать УВКБ ООН в Молдове посредством организации и координации, чтобы быть ближе к как можно больше бенефициаров в стране.