You are currently viewing Winter festival in Hirbovat

Winter festival in Hirbovat

  • Post author:
  • Post category:CCR
25 December 2022, in the village of Hîrbovăț, Anenii Noi, took place a beautiful festival under the title “The Old Winter Road”, a celebration that brought together inhabitants of the village, Ukrainians who found refuge in the locality and guests from outside.
Visitors enjoyed Christmas carols, traditional food, handicrafts fair, good cheer and, last but not least, friendship and intercultural cohesion between the host community and the refugee community.
With respect and gratitude we would like to mention the Mayor of Hirbovat Mrs. Rodica Muntean-Croitor, the Executive Director of GAL Drumul Vechi Moldovenesc Mr. Petru Boicu, and all those people who worked hard for the implementation of this event.
The project is part of the CIS programme, funded by UNHCR-Moldova and implemented by Charity Centre for Refugees.
***
25 Decembrie 2022, în satul Hîrbovăţ, Anenii Noi, a avut loc un frumos festival cu genericul “Drumul vechi de iarnă”, sărbătoare care a adunat locuitori ai satului, ucraineni care și-au găsit refugiul în localitate dar și oaspeți din afară.
Spectatorii au avut parte de colide și urături, bucate tradiționale, târg cu articole artizanale, multă voie bună și cel mai important, prietenie și coeziune interculturală între comunitatea gazdă și comunitatea de refugiați.
Cu respect și recunoștință dorim să menționăm doamna Primar de Hîrbovăț dna. Rodica MunteanCroitor , directorul executiv GAL Drumul Vechi Moldovenesc dl. Petru Boicu, dar și toate persoanele care au muncit pentru organizarea acestui eveniment.
Proiectul a fost realizat în cadrul programului CSI, finanțat de UNHCR-Moldova și implementat prin intermediul Charity Centre for Refugees.
***
25 декабря 2022 года, в селе Хырбовэц, Анений Ной, состоялся прекрасный фестиваль под названием “Старая зимняя дорога”, праздник, который объединил жителей села, украинцев, нашедших убежище в этих местах, а также других гостей.
Для посетителей были приготовлены колядки и поздравления, традиционные блюда, ярмарка изделий ручной работы, много хорошего настроения и, самое главное, дружба и #межкультурная сплоченность между принимающей общиной и общиной беженцев.
С уважением и благодарностью мы хотели бы отметить мэра села г-жу Родику Мунтян-Кройтор, исполнительного директора GAL Drumul Vechi Moldovenesc г-на Петру Бойку и всех людей, которые работали над организацией этого мероприятия.
Проект был осуществлен в рамках программы Community Support Initiatives, профинансирован УВКБ ООН в Молдове и реализован совместно с ЦМБ.