You are currently viewing CERERE DE OFERTĂ

CERERE DE OFERTĂ

 • Post author:
 • Post category:CCR

Asociația Obștească Centrul de Caritate pentru Refugiați A.O. anunță cerere de ofertă în vederea contractării unei companii specializate în prestarea serviciilor de reparație pentru efectuarea următoarelor lucrări în spațiile adiacente ale oficiului organizației:

Pereți:

 1. Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor;
 2. Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos Eurofin, grosime 1,0 mm și a chitului pentru lucrări la interior Mesterul Manole, grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor;
 3. Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor;
 4. Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.

Pardosea:

 1. Aplicarea manuală a grundului cu cuarț Gleta într-un strat la pereți și tavane interioare;
 2. Sapa din amestec de autonivelare Nivelir, grosime 10 mm;
 3. Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent în încăperi mai mari de 16 mp;
 4. Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate adeziv.

Tencuieli exterioare

 1. Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane;
 2. Aplicarea manuală a grundului cu cuart Gleta într-un strat la pereți și tavane interioare;
 3. Montarea plasa pentru susținerea tencuielii la tavane, pereți, protecția termoizolațiilor, mascarea conductelor aplicata la pereți, fixata cu rondele din tablă zincată și cuie peste stratul de izolație, fără rețea din oțel-beton;
 4. Tencueli interioare și exterioare sclivisite, executate manual cu mortar ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă cu suprafețe plane;
 5. Reparații de tencuieli interioare în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepți, între 15-25 cm lățime;
 6. Aplicarea manuală a grundului cu cuarț Gleta într-un strat la pereți și tavane interioare;
 7. Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicată în 2 straturi la fațade executate pe glet existent.

Evacuarea deșeurilor

Ofertanții pot depune o singură ofertă și care trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să atestă înregistrarea societății ca persoană juridică, copia extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copia licenței emisă de Camera de licențiere. Opțional pot fi anexate alte materiale, informații, prospecte, recomandări cu privire la serviciile oferite de Prestator.

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila companiei.

Oferta va fi adresată şi expediată la adresa ccr@ mdl.net sau în plic sigilat la adresa:

A.O. „Centrul de Caritate pentru Refugiați”

Republica Moldova, or. Chișinău, str. 31 August 1989, 87V 

/+373/ 22 212-576

/+373/ 692-456-58

Pe plic se va indica denumirea și datele de contact ale ofertantului.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 3 iunie 2021, ora locala 16:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Prețurile trebuie să fie calculat în lei Moldovenești (MDL) la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectelor. Documentele justificative pentru cota TVA Zero vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei pentru serviciile propuse.