CERERE DE OFERTĂ

Asociația Obștească Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) anunță cerere de ofertă în vederea contractării unei companii specializate în prestarea serviciilor de renovare interioară a încăperilor, pentru repararea unui spațiu de oficiu cu suprafața de 90 m² în perioada 25 aprilie- 25 mai 2020.

Renovarea include lucrări de turnare a pardoselii de beton, instalare pardoseală, montare ferestrelor și a ușilor, lucrări de tencuială, instalare tavane, tencuiala decorativă.

Ofertanții pot depune o singură ofertă și care trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să atestă înregistrarea societății ca persoană juridică, copia extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copia licenței emisă de Camera de licențiere. Opțional pot fi anexate alte materiale, informații, prospecte, recomandări cu privire la serviciile oferite de Prestator.

Oferta mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila companiei.

Oferta va fi adresată şi expediată la adresa ccr@ mdl.net sau în plic sigilat la adresa:

A.O. „Centrul de Caritate pentru Refugiați”

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 64 

/+373/ 22 21-25-76

Pe plic se va indica denumirea și datele de contact ale ofertantului.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 23 aprilie 2020, ora locala 15:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

Prețurile trebuie să fie calculat în lei Moldovenești (MDL). Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei pentru serviciile propuse.  

Previous CERERE DE OFERTĂ